Prelegenci

prof. Magdalena Asejczyk (PWr)

temat

prof. Magdalena Asejczyk (PWr)

temat

prof. uczelni na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Optyki i Fotoniki i kierownik Zespołu Optyki Widzenia. Specjalizacja - biomechanika gałki ocznej, optyka oka, optyczna aparatura okulistyczna.
Publikuje m.in. w Journal of Glaucoma, PLOS ONE, BMC Ophthalmology, Eye, British Journal of Ophthalmology, Ophthalmic and Physiological Optics.

Damian Biernacki

Damian Biernacki

mgr Marlena Bobrowska (UW)

mgr Marlena Bobrowska (UW)

mgr Alicja Brenk-Krakowska (UAM)

mgr Alicja Brenk-Krakowska (UAM)

dr Sylwia Chrobot (UMP)

dr Sylwia Chrobot (UMP)

dr Monika Czaińska (UAM)

dr Monika Czaińska (UAM)

prof. Wojciech Grudziński (UMCS)

prof. Wojciech Grudziński (UMCS)

mgr Aleksandra Grabowska (UAM)

mgr Aleksandra Grabowska (UAM)

dr Rafał Kasztelanic (UW)

dr Rafał Kasztelanic (UW)

prof. Marek Kowalczyk-Hernandez (UW)

prof. Marek Kowalczyk-Hernandez (UW)

dr Luiza Krasucka (UMP)

dr Luiza Krasucka (UMP)

prof. Ryszard Naskręcki / dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

prof. Ryszard Naskręcki / dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Temat prelekcji: Quo vadis, Optica et Optometria? 

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - kierownik Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Koordynator studiów z zakresu optyki i optometrii na UAM, w latach 2009-2017, przewodniczący ŚKAOOiO oraz przewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP. Działalność naukowa związana ze spektroskopią optyczną i badaniami ultraszybkich procesów fotofizycznych oraz fotofizyką procesu widzenia. Odbył liczne staże naukowe i wizyty studyjne w Europie, USA i w Azji. Uczestnik konferencji i seminariów kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania doskonalił podczas specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda i Komisji Europejskiej.

Dr  Sylwia Kropacz-Sobkowiak - optometrystka, wykładowca akademicki na UAM w Poznaniu i optometrysta/kontaktolog w prywatnym gabinecie soczewek kontaktowych. Zajmuje się projektowaniem oraz dopasowaniem specjalistycznych soczewek kontaktowych dla pacjentów w każdym wieku. Członek Zarządu ECOO oraz przewodniczącą Komitetu do spraw zawodowych ECOO. Konsultanta ds. Kształcenia w PTOO.

 

dr Monika Wojtczak-Kwaśniewska (UAM)

dr Monika Wojtczak-Kwaśniewska (UAM)

mgr Marta Labijak (UAM)

mgr Marta Labijak (UAM)

mec. Katarzyna Kroner

mec. Katarzyna Kroner

prof. Bogdan Miśkowiak (UMP)

prof. Bogdan Miśkowiak (UMP)

prof. Ryszard Naskręcki (UAM i UMCS)

prof. Ryszard Naskręcki (UAM i UMCS)

Olaf Tabaczyński

Olaf Tabaczyński

Rafał Hanke

Rafał Hanke

prof. Jacek Pniewski (UW)

prof. Jacek Pniewski (UW)

Szymon Grygierczyk

Szymon Grygierczyk

dr Robert Szuba (UAM)

dr Robert Szuba (UAM)

dr Piotr Tabor (AWF Warszawa)

dr Piotr Tabor (AWF Warszawa)

prof. Wojciech Warchoł (UMP)

prof. Wojciech Warchoł (UMP)

prof. Marek Zając (PWr)

prof. Marek Zając (PWr)

dr hab. Roman Zawodny

dr hab. Roman Zawodny