Kontakt

Podziel się

Organizatorem XIV Kongresu Optyków KRIO jest Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, natomiast funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu, podobnie jak w latach poprzednich, pełni Grupa MTP.

W ramach współpracy organizacyjnej, KRIO odpowiedzialna będzie za całościową koncepcję organizacyjną i nadzór merytoryczny nad przebiegiem Kongresu, oraz za organizację części konferencyjnej.

Do zadań Grupy MTP należeć będzie organizacja wystawy optycznej, obsługa wystawców i optyków w zakresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i opłat, oraz wszelkich rozliczeń finansowych (w tym również wystawianie faktur).

Biuro Organizacyjne XIV Kongresu Optyków KRIO:

Grupa MTP
Grupa MTP
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Phone
Barbara Vogt
Barbara Vogt
Dyrektor projektu
Wiktoria Siłacz
Wiktoria Siłacz
Opiekun Wystawców

 Organizator XIV Kongresu Optyków KRIO:

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna
ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa