Prelegenci

Podziel się

Poznaj ekspertów, którzy poprowadzą wykłady podczas Kongresu KRIO.


WYKŁADY

Konferencja "Optyka okularowa i optometria - nowe wyzwania"

Quo vadis, Optica et Optometria?

Kierownik Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Koordynator studiów z zakresu optyki i optometrii na UAM, w latach 2009-2017, przewodniczący ŚKAOOiO oraz przewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP.

Działalność naukowa związana ze spektroskopią optyczną i badaniami ultraszybkich procesów fotofizycznych oraz fotofizyką procesu widzenia.

Odbył liczne staże naukowe i wizyty studyjne w Europie, USA i w Azji. Uczestnik konferencji i seminariów kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania doskonalił podczas specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda i Komisji Europejskiej.
Optometrystka, wykładowca akademicki na UAM w Poznaniu i optometrysta/kontaktolog w prywatnym gabinecie soczewek kontaktowych.

Zajmuje się projektowaniem oraz dopasowaniem specjalistycznych soczewek kontaktowych dla pacjentów w każdym wieku.
Członek Zarządu ECOO oraz przewodniczącą Komitetu do spraw zawodowych ECOO. Konsultanta ds. Kształcenia w PTOO.

 

Nowoczesne metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego

prof. uczelni na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Optyki i Fotoniki i kierownik Zespołu Optyki Widzenia. Specjalizacja - biomechanika gałki ocznej, optyka oka, optyczna aparatura okulistyczna. Publikuje m.in. w Journal of Glaucoma, PLOS ONE, BMC Ophthalmology, Eye, British Journal of Ophthalmology, Ophthalmic and Physiological Optics.

 

Wzrok a postawa ciała - nowy obszar badań Optometrii

Dyplomowana optometrystka (nr NO12401), ortoptystka (nr 4318064) i optyk okularowy. Wykładowczyni zagadnień związanych z technologiami pomocy wzrokowych, badań refrakcji oraz terapii widzenia na studiach z optometrii i optyki okularowej na UW. Ukończyła dwa stopnie kursu terapii widzenia prowadzonego przez dr. Willis Clem Maplesa (USA).

Adiunkt na Wydziale Wychowania Fizycznego w Katedrze Nauk Biomedycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;  specjalista biomechaniki, autor/współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych
z zakresu statycznej i dynamicznej postawy ciała.

 

 

Fizyk – optyk na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. związany ze studiami
z zakresu optyki okularowej i optometrii.
Kierownik Akademickiego Centrum Kształcenia Optometrystów FUW. Kierownik kierunków studiów: Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii oraz Optometria. Autor/współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu optyki
i optometrii.

 

 

Luteina i zeaksantyna w siatkówce oka ludzkiego - badania z zastosowaniem mikro-spektroskopii rozpraszania Ramana

 

Specjalizuje się w mikroskopii i spektroskopii molekularnej, w szczególności rozpraszania Ramana
i fluorescencji. Badania prowadzone w tym kierunku dotyczą lokalizacji, orientacji i organizacji molekularnej polienów w błonach lipidowych (w tym w siatkówce oka człowieka), zagadnień dotyczących regulacji wzbudzeń
w kompleksach barwikowo-białkowych zbierających światło w aparacie fotosyntetycznym, a także mechanizmów toksyczności antybiotyku amfoterycyny B.

Prof. Grudziński prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne związane głównie z biofizyką i fizyką medyczną (optyka, optometria, pracownia fizyki medycznej).
Aktywność kory wzrokowej związana z supresją międzyoczną, niedowidzeniem i zaburzeniami wergencji

Optometrystka, optyk okularowy, wykładowca
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz specjalistka diagnostyki w Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM
w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki.

 

Adiunkt w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii na Wydziale Fizyki UAM oraz optometrysta w Centrum Terapii Wzroku OPTOPLUS, gdzie specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń widzenia obuocznego. Aktywność naukowa związana z neurofizjologią ruchów oczu.

 

Wpływ treningu wzrokowo - motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej dzieci w wieku 11-13 lat

Przewodniczyła PTOO, pełniła funkcję członka komitetu PEA ECOO. Od 2014 zaangażowana w przygotowanie szkoleń z udziałem prof. WC  Maples’a i Wes’a De Rosier z zakresu neurooptometrii i optometrycznej terapii widzenia (Optometric Vision Therapy).
Prowadzi prywatną praktykę optometrii i rehabilitacji wzroku w Łodzi (supereye.pl).

W latach 1993-1999 dziekan Wydziału Lekarskiego II, 1999-2014 kierownik Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego, 1999-2020 kierownik Studium Podyplomowego Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Współautor programu kształcenia z zakresu optometrii na studiach stacjonarnych, jak i podyplomowych.
Był członkiem- założycielem Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki i Optometrii.
Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach wygłaszając komunikaty związane z prowadzonymi badaniami z zakresu optometrii.

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Budowa i Oprogramowanie Maszyn Cyfrowych. Od 1988 roku związany z Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmował się komputerową analizą obrazów biologicznych.
Drugą z dziedzin nauki, którą się zajmował to matematyczne i statystyczne metody analizy danych pomiarowych. Od 2017 roku Kierownik Zakładu Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 


Wpływ wcześniactwa na rozwój narządu wzroku oraz kontrola krótkowzroczności

Doświadczona specjalistka w zakresie badań, diagnostyki wad i zaburzeń́ widzenia oraz ich korekcji okularami lub soczewkami kontaktowymi. Prowadzi prywatną praktykę optometryczną. Prelegentka wielu krajowych i międzynarodowych zjazdów oraz konferencji poruszających tematykę szeroko pojętej ochrony zdrowia oczu. Członek zarządu PSSK oraz członkiem PTOO.

 

 

 

 

 

Panele marketingowo-biznesoweCustomer experience - jak budować wizerunek renomowanego salonu optycznego

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na rynku optycznym działa nieprzerwanie od 11 lat. Swoją przygodę z optyką rozpoczął od pracy w salonie, gdzie nabrał niezbędnego doświadczenia w pracy z klientem. Wykonywał badania wzroku pracując w gabinecie optometrycznym oraz wspierał rozwój salonów optycznych jako Doradca Handlowy w firmie Essilor Polonia. Wiedza, umiejętne jej przekazywanie i zdobyte doświadczenie połączone z pasją do Optyki i Optometrii, pozwalają mu obecnie na budowanie niezwykle wartościowych szkoleń, których celem jest rozwój niezależnych salonów optycznych.

Autoryzowany Salon Optyczny KRIO i egzaminy rzemieślnicze w zawodzie optyk okularowy
KRIO

 

W jaki sposób oddziaływać na konsumentów

Trener umiejętności sprzedażowych i managerskich Ekspert Optyk. Na co dzień człowiek orkiestra łączący role menedżera, trenera i analityka. Od ponad dziesięciu lat związany ze sprzedażą i obsługą klienta – przeszedł drogę od telemarketera, przez lidera zespołu, analityka sprzedaży, aż po kierownika strategii sprzedaży i komunikacji oraz szkoleniowca. Seria szkoleń przeprowadzonych w branży optycznej pozwoliła mu poznać specyfikę zarządzania salonem i potrzeby klienta końcowego, dzięki czemu szkolenia sprzedażowe i managerskie skrojone są na miarę. W praktyce trenerskiej specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji w sprzedaży oraz zarządzania zespołem. Prywatnie smakosz i miłośnik dobrego jedzenia i gotowania. 

 


Zmiany zachowań konsumentów i ich konsekwencje dla branży optycznej

 

 

Od 1994 roku aktywnie działa na rynku optycznym. Od 2005 roku zajmujący kierownicze stanowisko w firmie Hoya Lens Poland Sp. z o.o. Obecnie Dyrektor Generalny spółki oraz Dyrektor Zarządzający Hoya Lens Hungary. Współpracuje z wiodącymi uczelniami zajmującymi się kształceniem optyków i optometrystów w Polsce. Prowadzi aktywną działalność szkoleniową, ze specjalizacją w psychologii sprzedaży oraz obsługi klienta w salonie optycznym.

 


Autoryzowany Salon Optyczny KRIO i egzaminy rzemieślnicze w zawodzie optyk okularowy
KRIOJak zaprojektować dobrą soczewkę okularową?

 

Emeryt, wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej specjalizujący się w m.in. interferometrii, optycznym przetwarzaniu obrazów, teorii odwzorowania.

Autor/współautor ponad 50 publikacji naukowych oraz kilkunastu książek i podręczników z różnych działów optyki. Popularyzator nauki. Współtwórca studiów z zakresu optyki okularowej i optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczący Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Prezes Fundacji Wzrok Ubogim zajmującej się zaopatrywaniem w pomoce wzrokowe osób wykluczonych społecznie.

 


Charakteryzacja funkcji optycznej nowoczesnych soczewek okularowych i kontaktowych

 

Fizyk, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista eksperymentator
w zakresie optyki falowej, w szczególności mikrooptyki.

Dla studentów optometrii i optyki okularowej prowadzi zajęcia w ramach laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej oraz wstępu do metod fourierowskich.

 


Soczewki o kontrolowanej dioptryczności - próby zastosowania w dynamicznej korekcji wad wzroku

Fizyk, absolwent UMK. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego zdobywał publikując wyniki swoich badań poświęconych właściwościom statystycznym rozproszonego promieniowania laserowego.

W roku 2009 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstały studia optyczno-optometryczne, których był pomysłodawcą i współorganizatorem. Początkowo były to studia licencjackie (I stopnia). Od roku 2019 zostały uzupełnione studiami magisterskimi (studia II stopnia).

Po przejściu na emeryturę w roku 2016 pozostał wykładowcą na tych studiach, obecnie jako wolontariusz w Zakładzie Fotoniki.Parametry biomechaniczne oka a jego układ optyczny

 

 


Funkcje wzrokowe i dolegliwości u młodych użytkowników urządzeń cyfrowych w trakcie pandemii COVID-19

Absolwentka studiów z zakresu Optyki okularowej oraz Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Optometrystka  praktykująca w gabinecie optometrycznym. Głównym obszarem zainteresowań jest widzenie obuoczne oraz optometryczna terapia widzenia. 

 

Wykładowca na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii.
Prowadzone przez nią badania naukowe obejmują głownie zagadnienia dotyczące pomiarów dysparacji fiksacji, w tym aspektów cyfrowego zmęczenia wzroku. Zawodowo zajmuje się głównie dziećmi z zaburzeniami widzenia obuocznego, trudnościami w czytaniu, a także osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym dziećmi z korowym uszkodzeniem widzenia. 


Korekcja okularowa stabilizująca układ wzrokowy podczas pracy przy elektronicznych urządzeniach mobilnych

Absolwentka Optyki okularowej i Optometrii na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.

Na rzecz pracy magisterskiej zaprojektowała korekcję okularową rozluźniającą układ wzrokowy podczas pracy z mobilnymi urządzeniami elektronicznymi. 

Doktor nauk fizycznych, specjalność: biofizyka w zakresie nauk o widzeniu. Wykładowca w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM.

Zainteresowania naukowe to zastosowania optyki w naukach o widzeniu, optyczne metody korekcji anizometropii oraz problemy wzrokowe osób chorych na cukrzycę.

Wyzwania i problemy związane z kształceniem techników optyków

Doktor nauk fizycznych, specjalność: biofizyka w zakresie nauk o widzeniu. Wykładowca w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM.

Zainteresowania naukowe to zastosowania optyki w naukach o widzeniu, optyczne metody korekcji anizometropii oraz problemy wzrokowe osób chorych na cukrzycę.

 

 

Panele marketingowo-biznesoweUstawa o wyrobach medycznych

Radca prawny specjalizujący się w prawie wyrobów medycznych. Wyrobami medycznymi zajmuję się od ponad 10 lat. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie medycznym. Pisze prawniczego bloga dotyczącego wyrobów medycznych http://wyrobymedyczneokiemtemidy.pl/. Prowadzi postępowania przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przed sądami administracyjnymi oraz organami celnymi i skarbowymi. Regularnie prowadzi specjalistyczne webinaria, szkolenia i wykłady dotyczące tematyki branżowej, zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych również dla wojska i szpitali.