"Optyka okularowa i optometria - nowe wyzwania"

Podziel się

XIV Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO to znakomita okazja, aby przedyskutować czekające nas wyzwania i zainicjować działania, które wzmocnią i przygotują środowiska optyków okularowych i optometrystów na nowe czasy.

Konferencja "Optyka okularowa i optometria - nowe wyzwania”.
Część 1 piątek 21 października 2022
Część 2 sobota 22 października 2022

 

Szanowni Państwo,

Kształcenie akademickie optometrystów oraz optyków okularowych prowadzone jest w Polsce od niemal 30 lat. W 1994 r. rozpoczęto kształcenie optometrsytów na Studium Podyplomowym Optometrii ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu, a w roku 1998 kształcenie optyków okularowych na studiach I stopnia na Wydziale Fizyki UAM.

Przez te wszystkie lata zaszły znaczące zmiany w Polsce, w Europie i w świecie. Nasze programy kształcenia mocno się postarzały, pojawiły się nowe wyzwania, ale także nowe możliwości.

Kształcenie akademickie optyków okularowych i optometrystów realizowane jest obecnie w  Polsce w wielu uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Poziom tego kształcenia nie zawsze odpowiada zmieniającym się potrzebom rynku pracy i wymaganiom stawianym przez Europejską Radę Optyki i Optometrii (ECOO). Potrzebna jest więc rzetelna merytoryczna dyskusja o tym, jak kształcić wysokiej klasy specjalistów w tych zawodach oraz jak sprawić, aby programy kształcenia najlepszych polskich uczelni uzyskały prestiżową akredytację ECOO. Ważnym elementem tej dyskusji powinno być także wypracowanie nowoczesnego modelu kształcenia ustawicznego optyków okularowych i optometrystów. Ostatnie lata to także spektakularne osiągnięcia naukowe polskich badaczy w obszarze „vision science”. Wyniki tych badań powinny być zaprezentowane i spopularyzowane w środowisku optyków okularowych i optometrystów oraz wśród przedstawicieli firm optycznych. Ważnym tematem dyskusji powinny być także narastające zagrożenia – epidemia krótkowzroczności oraz zaburzenia wzrokowe związane z wiekiem.

XIV Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO to znakomita okazja, aby przedyskutować czekające nas wyzwania i zainicjować działania, które wzmocnią i przygotują środowiska optyków okularowych i optometrystów na nowe czasy.

 

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
kierownik Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM
dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX, UMCS